Referenties Assista Services

Op aanvraag zullen wij u een uitgebreide referentielijst toesturen van vervulde activiteiten door zowel Assista Juristen als Assista Scriba.

Assista Juristen | Postbus 2263 | 5202 CG 's Hertogenbosch | T 073 511 94 60 | F 073 63 154 99 | E info@assistajuristen.nl